Weet wie je klanten zijn.

de klant

De Klant.

Een belangrijk deel van je planning heeft te maken met het zorgvuldig kijken naar je klanten. Als je een goede inschatting kan maken van je klanten dan is dat uiteindelijk bepalend voor je succes.  Heb je een betere kijk op je klanten dan kan je ze meer bieden dan je concurrenten.

Soms kan je jouw klanten beter leren kennen door te kijken wie je klanten niet zijn. Lastige klanten, weggelopen klanten, klanten die niet bij je kopen.

Succesvolle ondernemingen kennen hun klanten.  Zij maken profielen van allerlei categorieën klanten. Op die manier is elke groep persoonlijk te benaderen.

Ondernemingen analyseren op:

  • Geografische gegevens
  • Leeftijd, geslacht, beroep, inkomen en culturele achtergrond
  • Hobby’s, vakantiebestemming, restaurantbezoek,etc.

Zijn er slechte klanten?

Ja. Dat zijn de klanten die zodanige eisen aan je stellen en je dingen vragen waar je niet goed in bent dat de winsten niet tegen de kosten opwegen.

Zoek uit wie je lastige klanten zijn. Maak er goede klanten van of stuur ze naar je concurrenten.

Waarom kopen klanten bij jou?

Motieven ontstaan door de noodzaak om de behoeften te bevredigen. Door motieven worden de mensen de markt opgestuurd om op zoek te gaan naar de bevrediging van een behoefte. Motieven van mensen zijn soms niet wat ze lijken.

Klanten bepalen hun keus op grond van hun eigen kijk op de realiteit. Hun opvatting van de wereld bepaald een groot gedeelte van de besluitvorming voor de aanschaf van jouw product. Zijn kijk op de wereld bepaald zijn oordeel over jouw product, jouw onderneming en de onderneming van jouw concurrenten.

Het besluitvormingsproces gaat in stappen. Je kan invloed uitoefenen op het acceptatieproces van je product. Door inzicht te krijgen in de overwegingen die het koopgedrag van de klant bepalen, zal je beter in staat zijn strategieën te ontwikkelen die de acceptatie voor je product bevorderen.

Het volledige artikel kan je lezen op de analyse van de klant.

, , , ,

No comments yet.

Geef een reactie