Ondernemingswaarden

Zelfs een eenmanszaak heeft baat bij het opstellen van ondernemingswaarden, omdat het richting geeft bij moeilijke beslissingen. Ook al moet je die alleen maken. Je kan gaande weg ontdekken welke principes je hebt of al aanwezig zijn. Deze laten zien welke ondernemingswaarden je kan formuleren en hoe jij de visie van de onderneming kan bepalen.

Als ondernemer moet je constant kiezen, mogelijkheden onderzoeken en beslissingen nemen. Door een visie te bepalen en het opstellen van waarden heb je een richting van tevoren bepaald als zich moeilijke vraagstukken aandienen waarvoor niet een pasklare oplossing te bedenken is. Door deze houvast zal je in staat zijn om snel en overtuigend te reageren omdat je weet wat belangrijk voor jou en de onderneming is.

Door het ontbreken van waarden zou je onderneming alleen maar het winstbejag voorop stellen. Dit is niet altijd de beste weg. Er zijn voldoende bedrijven die ten onder zijn gegaan aan de algemene publieke opinie, imago-problemen of een verkeerde inschatting wat belangrijk gevonden wordt door de klanten.

Het verkeerd inschatten of onderschatten van omstandigheden die buiten de controle van de onderneming vallen kunnen uiteindelijk zeer nadelige gevolgen hebben voor de onderneming. Als voorbeeld kunnen we op dit moment BP en het lekken van de olie in de golf van Mexico nemen. De BP-topman Tony Hayward onderschatte de problemen en de mening van de publieke opinie, BP heeft dit proberen te repareren door hem te ontslaan. Dit heeft nadelige gevolgen voor de onderneming die nu nog niet zijn te overzien.

Met een vooraf bepaald waardenstelsel waarmee alle medewerkers van de onderneming moeten werken was dit niet gebeurd en had BP gelijk kunnen laten zien dat het als bedrijf met 1 mond spreekt en zijn verantwoordelijkheid zou nemen.

Een waardenstelsel is een reeks overtuigingen en principes die richting geeft aan de activiteiten van de onderneming. Noem het een motto, credo  of een visie. Het moet door alle medewerkers onderschreven worden en laat diezelfde medewerkers snel en overtuigd reageren op onverwachte omstandigheden.

 

Wie bepalen de ondernemingswaarden?

Bij het opstellen van de ondernemingswaarden is het van belang dat je alle mensen en instellingen die betrokken zijn bij de onderneming aan spreekt. Dit zijn de mensen die een belang hebben bij de wijze waarop je onderneming werkt. Je moet daarbij rekening houden met je eigen overtuigingen en principes, de verwachtingen die de mensen van je onderneming hebben en de mensen met het geld.

Alle economen zouden je vertellen dat het geld het belangrijkste is. Maar is dat altijd zo. Aandeelhouders kunnen altijd hun aandelen van de hand doen als ze geen geld opleveren. Jij als ondernemer kan niet weglopen. Het kan op de langere termijn beter zijn om alles ruimer te zien en niet uitsluitend op het geld gericht bent. Soms is het beter om te kijken wat er leeft bij de mensen die betrokken zijn bij de onderneming of bij de publieke opinie.

Zoals tegenwoordig het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ( MVO) dat aandacht heeft voor de 3 elementen:

  • People: aandacht voor de mensen binnen en buiten de onderneming
  • Planet: de gevolen voor het leefmilieu
  • Profit: de winst

 

Er is zelfs al zoiets als spiritueel ondernemen.

Er zijn heel wat meer mensen betrokken bij je onderneming dan alleen de kapitaalverstrekkers. Leveranciers, distributeurs, medewerkers, klanten, banken enz. iedereen heeft zijn verwachtingen en belangen bij de onderneming. Wat verwachten deze mensen van je onderneming, waarin zijn zij geïnteresseerd? Waar ligt hun belang?

Het bedrijf wil winst maken. De klanten willen een kwaliteitsproduct tegen een redelijke prijs. Dit hoeven geen conflicterende belangen te zijn. De meeste mensen kopen liever bij een bedrijf dat ze vertrouwen en waarbij ze zich prettig voelen of goede ervaringen mee hebben. Bij een nieuw bedrijf moet men deze band opnieuw opbouwen. Overstappen kost tijd en energie. Mensen begrijpen best dat een onderneming winst moet maken, anders zou hun favoriete bedrijf snel weg zijn. Maar neem je klanten niet in de maling. Ze zijn niet dom. Ze onthouden ook welk bedrijf met woekerprijzen misbruik maakt van een schaarste.

  • Maak een lijst met alle mensen die betrokken zijn bij je onderneming.
  • Noteer het belang dat deze mensen hebben bij je onderneming.
  • Zet deze mensen op volgorde van het belang dat ze voor je onderneming hebben.
  • Welke verwachtingen hebben deze mensen van je onderneming?

Komen de verwachtingen overeen met hetgeen jij als onderneming kan leveren? Welke gevolgen hebben je beslissingen op de verwachtingen van deze mensen? Zullen je medewerkers en klanten tevreden zijn?

Als je een duidelijke kijk hebt op de verwachtingen van de betrokken mensen, dan kan je een waardenstelsel opstellen waarin iedereen die betrokken is bij je onderneming zich kan herkennen.

 

Overtuigingen en principes.

Het opstellen van een lijst met overtuigingen en principes is heel iets anders dan je eraan houden. De beste manier om te bepalen of je eraan wilt houden is als je voor een probleem staat. Denk na over een aantal situaties en hoe je zal reageren.

Het nemen van beslissingen op grond van overtuigingen en principes is zelden een gemakkelijke taak.

Vragenlijst

Een uitgewerkte vragenlijst geeft inzicht in de overtuigingen en principes die door de onderneming belangrijk worden gevonden. Ze moeten overeenkomen met de overtuigingen en principes die je zelf belangrijk vindt.

 

Het opstellen van ondernemingswaarden.

Stel nu een waardenstelsel op waarin alle waarden kort en helder beschreven worden. Gebruik argumenten waarom de waarden in het stelsel zijn opgenomen. Probeer dit met zoveel mogelijk mensen te doen. Als je een eenmansbedrijf hebt dan schrijf je de waarden uit en bewaar ze op een zichtbare plaats. Voeg ze toe aan je jaarverslag en verwijs naar je waardenstelsel. Het is een richtlijn waarmee je kan aangeven hoe jij of je onderneming handelt.

 

Het opstellen van een ondernemingsvisie.

De ondernemingsvisie is een uitgewerkte tekst, waarin de richting van de onderneming wordt aangegeven of waarin wordt aangegeven hoe de onderneming er in de toekomst uit zal moeten zien. De visie moet niet alleen verwijzen naar de toekomst, maar moet zeker ook inspireren. Een goede visie vormt een inspirerende oproep tot handelen.

Een ondernemingsvisie komt vaak tot stand door hard werken. Niet door een briljante ingeving van 1 persoon.

Houd er rekening mee dat de ondernemingsvisie moet overeenkomen met het handelen van de onderneming. Neem voldoende tijd om de ideeën tot ontwikkeling te laten komen.

Een ondernemingsvisie kan uit enkele zinnen bestaan, maar is bepalend voor de richting naar de toekomst van de onderneming. hij geld over het algemeen voor meerdere jaren. Dit betekent niet dat je star vast moet houden aan een koers die door de omstandigheden gewijzigd zou moeten worden. Als de visie niet meer onderschreven wordt, dan heeft ze geen functie meer.


20 Tips en E-boeken om

je website te verbeteren

Ontdek hoe jij je website kan verbeteren.

Vul je naam en emailadres in, dan ontvang je Gratis Eboeken en tips om geld te verdienen op internet.

Veel leesplezier en Succes!

 

“Maak meer winst op internet'” maakt alle stappen om Geld te verdienen op internet simpel.
De gids van beginner tot expert om Geld te verdienen op internet!
Wil jij Geld verdienen in crisistijd?
Vergroot je inkomen!


Maak Meer Winst op Internet
171 Pagina’s Informatie
5 gratis e-boeken extra
Niet goed geld terug!

Maak Meer Winst op Internet

Artikelen over het Ondernemingsplan:

Hoe maak ik een ondernemingsplan?
–Wat staat in een ondernemingsplan?
–Hoe stel ik een ondernemingsplan op?
–Hoe stel je de ondernemingsmissie op?
–Hoe stel ik doelstellingen en deeldoelstellingen op?
–Ondernemingswaarden
–Vragenlijst voor de ondernemer
–Ondernemingsvisies

 

De Analyse
De analyse van de maatschappij als geheel
–Demografische factoren
–Sociaal/Culturele factoren
–Technologische factoren
–Ecologische factoren
–Politiek/Juridische factoren
–Economische factoren
Analyse van de Markt
–Structuur
–Markt
–Relaties
–Financiën
–Verkorte analyse
Analyse van de Klant
–Waarom kopen klanten jouw producten?
–Hoe bepalen de klanten hun keuze?
–Hoe accepteert de klant jouw product?
Marktsegment
–Wie koopt er?
–Wat kopen zij?
–Waarom kopen zij?
–Hoe vind je jouw marktsegment?

 

Download Gratis E-boeken:

Hot Insider Secrets
Het geheim van Succes op Internet
Verandering gaat niet vanzelf

 

Contactgegevens

RU Curious?
Stierstraat 47x
318BK Dordrecht
Email: contact@rucurious.nl
KvK: 24488771