Hoe stel ik doelstellingen en deeldoelstellingen op?

Zelfs de langste reis begint met de eerste stap.

Je hebt in de missie aangegeven wat het doel van de onderneming is. Maar dat is slechts de eerste stap. Je zou je af kunnen vragen waarom je doelen nodig hebt. Als je geen doel voor ogen hebt dan zijn alle richtingen die je opgaat gelijkwaardig. Elke poging die ondernomen wordt is dan net zo goed als de andere. Dan wordt het kiezen van de meest effectieve mogelijkheid uit de overdaad aan mogelijkheden als een lot uit de loterij.

Het aangeven van doelstellingen geeft de onderneming de mogelijkheid gericht de activiteiten te bepalen die het meest geschikt zijn om vooruitgang te boeken. In de ondernemingsmissie ligt het doel van de onderneming en de activiteiten om het doel te bereiken vast. Een doel  staat vast.

De doelstelling is een resultaat dat door de gehele onderneming wordt nagestreefd. De onderneming moet bereidt zijn en de middelen hebben om het resultaat te bereiken. De doelstelling moet een eenheid vormen tussen de zakelijke keuzen, de activiteiten en de missie van de onderneming.

Iedereen streeft ernaar om zo efficiënt en effectief mogelijk te zijn. Effectiviteit kunnen we omschrijven als de juiste handelingen verrichten. De juiste handelingen verrichten heeft veel te maken met het nastreven van het doel. Door de doelstellingen zo goed mogelijk te bepalen kan je zo effectief mogelijk zijn.

Deeldoelstellingen

Om de doelstellingen te bereiken maak je gebruik van deeldoelstellingen. Dit zijn de stappen/activiteiten die genomen moeten worden om de doelen te bereiken. Na het bepalen van de doelstellingen ga je een reeks overzichtelijke deeldoelstellingen opstellen die precies aangeven wat op een bepaald moment moet gebeuren. Een deeldoelstelling is een activiteit.

Efficiëntie kunnen we omschrijven als de handelingen juist verrichten. De handelingen juist verrichten heeft te maken met het uitvoeren van activiteiten en is gericht op vaardigheden om het doel te bereiken. Door de deeldoelstellingen zo goed mogelijk uit te voeren kan je zo efficiënt mogelijk werken.

De deeldoelstelling wordt bepaald door wat er moet gebeuren en op welk moment. Het is een activiteit in een bepaald tijdbestek. Daardoor kunnen de resultaten gemeten worden. Deeldoelstellingen maken onderdeel uit en zijn afhankelijk van de doelstellingen.

De doelstellingen geven een algemeen beeld in woorden. De deeldoelstellingen worden over het algemeen weergegeven in resultaten. Als de doelstellingen en deeldoelstellingen samen worden bekeken wordt het geheel pas duidelijk. Door deze twee pijlers te perfectioneren kan zo effectief en efficiënt mogelijk gewerkt worden.

Hoe stel ik doelstellingen en deeldoelstellingen op?

Doelstellingen en deeldoelstellingen geven de intentie aan van de onderneming en de acties die in een bepaalde tijd moeten worden gedaan. Ze geven de richting en de activiteiten van de onderneming weer waardoor de vooruitgang gemeten kan worden.

Hier volgen enkele richtlijnen voor de doelstellingen:

 • Beoordeel je doelstellingen met enige regelmaat en kijk of je ze bij moet stellen als gevolg van veranderingen in de onderneming, product of branche.
 • Zorg voor heldere doelstellingen die de activiteiten samenbrengen en richting geven.
 • Bepaal of je doelstellingen en deeldoelstellingen effectief zijn voor je onderneming.
 • Je doelstellingen moeten verbonden zijn aan je ondernemingsmissie.
 • Gebruik je doelstellingen om je intenties duidelijk te maken binen en buiten je onderneming.
 • Probeer bij een eenmanszaak een groep mensen om je heen te verzamelen met wie je de doelstellingen kunt bespreken.

De deeldoelstellingen zijn stapsgewijze activiteiten om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Deze behoren zo veel mogelijk als gemeten resultaten te worden weergegeven:

 • Deeldoelstellingen bepalen wat en wanneer er gedaan moet worden en moet bij iedereen bekend zijn.
 • Maak een vaste procedure voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van de deeldoelstellingen.
 • Zorg voor realistische deeldoelstellingen.
 • De deeldoelstellingen dienen ten dienste te staan van de doelstellingen.
 • De deeldoelstellingen moeten efficiënt gebruik maken van de middelen van de onderneming.

De doelstellingen en deeldoelstellingen moeten nauw verbonden zijn met de ondernemingsmissie. Waak ervoor dat je verstrikt raakt in details van de deeldoelstellingen en de gemeten resultaten. Verlies het einddoel van de onderneming niet uit het oog. Kijk niet met een kortzichtige blik naar alleen de resultaten van de deeldoelstellingen en verlies daarbij de efficiëntie en effectiviteit uit het oog. Het is een samenspel van beide die het uiteindelijke doel bereiken.

 • Maak je doelen haalbaar. Een doelstelling moet motiveren; onhaalbare doelen ontmoedigen alleen maar.
 • Maak je doelen niet te makkelijk. Het doel wordt snel bereikt en vervolgens kabbel je verder. Stel je doel net iets te hoog zodat je mogelijkheden en volle benut worden.
 • Maak je doelen duidelijk. Het is belangrijk dat je doelen helder zijn.
 • Maak de omschrijving van je doelen niet groot. Doelen volgen uit je missie en geven de grote lijn aan. Deeldoelstellingen beschrijven in detail wat en wanneer iets gedaan moet worden.
 • Maak geen geheim van je doelstellingen en deeldoelstellingen. Dit geldt voor je medewerkers, maar ook voor jezelf. Ze moeten het beste uit de organisatie halen, maar dan moet iedereen ze wel kennen.

Hoe vaak verander je van doelstellingen en deeldoelstellingen?

Dat hangt er van af. Meestal hangt het van de soort branche af waarin je onderneming actief is. Als er veel in korte tijd verandert, dan is het niet zinnig om een doelstelling op te stellen voor de zeer lange termijn. Zorg dat je flexibel bent, zodat je de doelstellingen en deeldoelstellingen kunt veranderen als dat nodig mocht zijn. Een nieuwe techniek, een nieuw product, een nieuwe concurrent, etc.

Gaan de veranderingen snel in de branche? Waardoor worden de veranderingen veroorzaakt? Is er een patroon in te herkennen? Analyseer de veranderingen die in de branche een rol spelen.


20 Tips en E-boeken om

je website te verbeteren

Ontdek hoe jij je website kan verbeteren.

Vul je naam en emailadres in, dan ontvang je Gratis Eboeken en tips om geld te verdienen op internet.

Veel leesplezier en Succes!

 

“Maak meer winst op internet'” maakt alle stappen om Geld te verdienen op internet simpel.
De gids van beginner tot expert om Geld te verdienen op internet!
Wil jij Geld verdienen in crisistijd?
Vergroot je inkomen!


Maak Meer Winst op Internet
171 Pagina’s Informatie
5 gratis e-boeken extra
Niet goed geld terug!

Maak Meer Winst op Internet

Artikelen over het Ondernemingsplan:

Hoe maak ik een ondernemingsplan?
–Wat staat in een ondernemingsplan?
–Hoe stel ik een ondernemingsplan op?
–Hoe stel je de ondernemingsmissie op?
–Hoe stel ik doelstellingen en deeldoelstellingen op?
–Ondernemingswaarden
–Vragenlijst voor de ondernemer
–Ondernemingsvisies

 

De Analyse
De analyse van de maatschappij als geheel
–Demografische factoren
–Sociaal/Culturele factoren
–Technologische factoren
–Ecologische factoren
–Politiek/Juridische factoren
–Economische factoren
Analyse van de Markt
–Structuur
–Markt
–Relaties
–Financiën
–Verkorte analyse
Analyse van de Klant
–Waarom kopen klanten jouw producten?
–Hoe bepalen de klanten hun keuze?
–Hoe accepteert de klant jouw product?
Marktsegment
–Wie koopt er?
–Wat kopen zij?
–Waarom kopen zij?
–Hoe vind je jouw marktsegment?

 

Download Gratis E-boeken:

Hot Insider Secrets
Het geheim van Succes op Internet
Verandering gaat niet vanzelf

 

Contactgegevens

RU Curious?
Stierstraat 47x
318BK Dordrecht
Email: contact@rucurious.nl
KvK: 24488771