Sociale/Culturele analyse

Sociale/Culturele factoren

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is een wetenschappelijk intituut dat zelfstandig onderzoek doet. Een van de taken van het SCP is het beschrijven van de situatie op sociaal en cultureel gebied in Nederland.

Binnen een samenleving bestaan gemeenschappelijke waarden en normen die worden onderverdeeld in culturele basiswaarden en secundaire basiswaarden. De culturele waarden liggen diep geworteld in de samenleving en komen tot uiting in godsdienst, werkmoraal, huwelijk, etc. Deze waarden veranderen over het algemeen langzaam. De secundaire waarden hebben betrekking op bijvoorbeeld kleedgedrag en vrijetijdsbesteding.

De index van het SCP omvat acht terreinen die samen een beeld schetsen van de leefsituatie in Nederland.

1.      Wonen

2.      Gezondheid

3.      Vrijetijdsbesteding

4.      Bezit duurzame consumptiegoederen

5.      Vakantiegedrag

6.      Sport

7.      Mobiliteit

8.      Sociale participatie

De resultaten van dit onderzoek worden een keer in de twee jaar gepubliceerd in de Sociale staat van Nederland.

Persbericht: Sociale Staat van Nederland 2009.

 • In de afgelopen tien jaar is de leefsituatie van de Nederlanders verbeterd en is er vooruitgang geboekt op belangrijke maatschappelijke terreinen. Van alle Europese landen scoorde Nederland in 2008 het laagst op de Misère-index.
 • Ondanks de financiële crisis is driekwart van de Nederlanders van mening dat Nederland een welvarend land is. Nederlanders hebben echter veel minder vertrouwen in de toekomst: slechts 29% denkt in 2009 dat de welvaart ook in de toekomst zal aanhouden; in 2006 was dit aandeel 68%.
 • Laagopgeleiden en de lage inkomensgroepen hebben beduidend minder vertrouwen in hun medeburgers en minder politieke belangstelling. Ze zijn ook minder maatschappelijk actief dan anderen.
 • Meer dan inwoners van andere Europese landen zijn Nederlanders in groten getale aangesloten bij maatschappelijke organisaties. De bereidheid tot het geven van donaties aan goede doelen is hoog: 88% van alle huishoudens doet hieraan mee.
 • Was in 2000 nog ruim de helft van de mensen van mening dat er te veel allochtonen in Nederland wonen, in 2008 was dat gedaald naar 39%.
 • De arbeidsparticipatie is gegroeid en behoort met 68% inmiddels tot de hoogste van Europa. Vooral vrouwen, ouderen en niet-westerse allochtonen werken nu vaker dan voorheen.
 • Van de 25-35-jarigen in Nederland is 38% van de vrouwen hoogopgeleid, tegenover 34% van de mannen.
 • Nederland is middenmoter in Europa wat betreft het voorkómen van schooluitval.
 • De gemiddelde levensverwachting nam de afgelopen tien jaar toe (tot gemiddeld 80 jaar), maar het aantal levensjaren zonder chronische ziekten nam af. Mensen met een lagere sociaal-economische status leven ongezonder, korter en in minder goede gezondheid.
 • De deelname aan sport steeg tot 65% in 2007, maar het lidmaatschap van sportverenigingen steeg niet mee.
 • Het percentage Nederlanders dat zich wel eens onveilig voelt, daalde van 27% in 2005 naar 20% in 2008.
 • Onder Marokkaanse, Turkse en Surinaamse Nederlanders groeit het eigenwoningbezit snel.

de sociale staat van Nederland 2009Gratis download van het rapport van het SCP, De sociale staat van Nederland 2009 (PDF 3,36 mb).

Ook naar het gebruik van internet wordt onderzoek gedaan door het SCP. Enkele conclusies van het onderzoek “Alle kanalen staan open’ volgens een persbericht van 16 september 2010:

 • Het gebruik van nieuwe media, zoals krant lezen via internet of televisie-uitzendingen bekijken via internet of de smartphone, verspreidt zich minder snel dan vaak wordt gedacht.
 • Toch zullen in 2015 breedbandinternet en smartphones hun voorlopers, respectievelijk smalband en ‘gewone’ mobiele telefoons, nagenoeg volledig hebben vervangen.
 • Jongeren, hoogopgeleiden, autochtonen, betaald werkenden zijn de digitale voorhoede. Zij lopen voorop bij het uitproberen van nieuwe vormen van media, informatie en communicatie.
 • Met uitzondering van de jongeren blijft de digitale voorhoede de ‘oude media’ toch trouw. Zij lezen vaker boeken dan volgers. Zij blijven ook de papieren dag- of opiniebladen lezen, al doen zij dat in combinatie met de bijbehorende websites.
 • Jonge voorlopers halen hun nieuws en informatie voornamelijk van (mobiel) internet en gebruiken daarvoor nauwelijks de oude media zoals kranten en opiniebladen.
 • Voorlopers hebben een brede belangstelling voor alles wat ‘nieuw’ is en zijn daarnaast ook op andere terreinen actief; zo zijn zij bijvoorbeeld grotere cultuurliefhebbers dan de volgers.
 • Bij verspreiding en gebruik van digitale media behoort Nederland tot de Europese top.

alle kanalen staan openGratis download van het rapport van het SCP, Alle kanalen staan open over gebruik van internet (PDF 2,58 mb).


20 Tips en E-boeken om

je website te verbeteren

Ontdek hoe jij je website kan verbeteren.

Vul je naam en emailadres in, dan ontvang je Gratis Eboeken en tips om geld te verdienen op internet.

Veel leesplezier en Succes!

 

“Maak meer winst op internet'” maakt alle stappen om Geld te verdienen op internet simpel.
De gids van beginner tot expert om Geld te verdienen op internet!
Wil jij Geld verdienen in crisistijd?
Vergroot je inkomen!


Maak Meer Winst op Internet
171 Pagina’s Informatie
5 gratis e-boeken extra
Niet goed geld terug!

Maak Meer Winst op Internet

Artikelen over het Ondernemingsplan:

Hoe maak ik een ondernemingsplan?
–Wat staat in een ondernemingsplan?
–Hoe stel ik een ondernemingsplan op?
–Hoe stel je de ondernemingsmissie op?
–Hoe stel ik doelstellingen en deeldoelstellingen op?
–Ondernemingswaarden
–Vragenlijst voor de ondernemer
–Ondernemingsvisies

 

De Analyse
De analyse van de maatschappij als geheel
–Demografische factoren
–Sociaal/Culturele factoren
–Technologische factoren
–Ecologische factoren
–Politiek/Juridische factoren
–Economische factoren
Analyse van de Markt
–Structuur
–Markt
–Relaties
–Financiën
–Verkorte analyse
Analyse van de Klant
–Waarom kopen klanten jouw producten?
–Hoe bepalen de klanten hun keuze?
–Hoe accepteert de klant jouw product?
Marktsegment
–Wie koopt er?
–Wat kopen zij?
–Waarom kopen zij?
–Hoe vind je jouw marktsegment?

 

Download Gratis E-boeken:

Hot Insider Secrets
Het geheim van Succes op Internet
Verandering gaat niet vanzelf

 

Contactgegevens

RU Curious?
Stierstraat 47x
318BK Dordrecht
Email: contact@rucurious.nl
KvK: 24488771