Politieke/Juridische analyse

Politieke/juridische factoren zijn ontwikkelingen met betrekking tot overheid en wetgeving. We beperken ons tot de maatregelen die getroffen zijn met betrekking tot internet. In Nederland zijn er drie wetten waarin bepalingen zijn opgenomen die belangrijk zijn voor iedereen die met internet werkt. Het wetboek van strafrecht, de auteurswet en de wet bescherming persoonsgegevens. De belangrijkste bepalingen:

  • Computervredebreuk. Het is verboden zonder toestemming, iemands computer in te gaan.
  • Het is verboden om gegevens te vernielen of virussen te verspreiden.
  • Het is verboden om een computernetwerk te beschadigen of te vernielen.
  • De auteurswet regelt wie de auteursrechten bezit.
  • Het is toegestaan om te citeren en te kopiëren, mits voor eigen gebruik.
  • De wet bescherming persoonsgegevens stelt eisen aan het verkrijgen, bewaren en verspreiden van persoonsgegevens. In de praktijk komt dit vaak neer op regels die te maken hebben met het aanleggen van een adressenlijst en SPAM.

 

Digitale overheid

Rijksoverheid en decentrale overheden  werken samen aan dienstenverlening aan de samenleving en een vermindering van de administratieve lasten. Een voorbeeld van een voorziening waar de overheid aan werkt is het dienstenloket.

Alle projecten zijn te vinden op: http://www.e-overheid.nl/


20 Tips en E-boeken om

je website te verbeteren

Ontdek hoe jij je website kan verbeteren.

Vul je naam en emailadres in, dan ontvang je Gratis Eboeken en tips om geld te verdienen op internet.

Veel leesplezier en Succes!

 

“Maak meer winst op internet'” maakt alle stappen om Geld te verdienen op internet simpel.
De gids van beginner tot expert om Geld te verdienen op internet!
Wil jij Geld verdienen in crisistijd?
Vergroot je inkomen!


Maak Meer Winst op Internet
171 Pagina’s Informatie
5 gratis e-boeken extra
Niet goed geld terug!

Maak Meer Winst op Internet

Artikelen over het Ondernemingsplan:

Hoe maak ik een ondernemingsplan?
–Wat staat in een ondernemingsplan?
–Hoe stel ik een ondernemingsplan op?
–Hoe stel je de ondernemingsmissie op?
–Hoe stel ik doelstellingen en deeldoelstellingen op?
–Ondernemingswaarden
–Vragenlijst voor de ondernemer
–Ondernemingsvisies

 

De Analyse
De analyse van de maatschappij als geheel
–Demografische factoren
–Sociaal/Culturele factoren
–Technologische factoren
–Ecologische factoren
–Politiek/Juridische factoren
–Economische factoren
Analyse van de Markt
–Structuur
–Markt
–Relaties
–Financiën
–Verkorte analyse
Analyse van de Klant
–Waarom kopen klanten jouw producten?
–Hoe bepalen de klanten hun keuze?
–Hoe accepteert de klant jouw product?
Marktsegment
–Wie koopt er?
–Wat kopen zij?
–Waarom kopen zij?
–Hoe vind je jouw marktsegment?

 

Download Gratis E-boeken:

Hot Insider Secrets
Het geheim van Succes op Internet
Verandering gaat niet vanzelf

 

Contactgegevens

RU Curious?
Stierstraat 47x
318BK Dordrecht
Email: contact@rucurious.nl
KvK: 24488771