Economische analyse

De economische factoren geven de ontwikkelingen in de economie van het land weer. Een belangrijke graadmeter is het consumentenvertrouwen dat sinds 1972 onderzocht wordt door het CBS. Het consumentenvertrouwen wordt elke maand onderzocht en geeft actuele informatie over consumentenopvattingen met betrekking tot hun eigen huishouden ten opzichte van de economische ontwikkelingen.

 

Op maandag 20 september 2010 schrijft het CBS:

Zorgen over de eigen portemonnee drukten de koopbereidheid. Consumenten werden pessimistischer over hun eigen financiële situatie in de komende 12 maanden. Deze indicator verslechterde met 5 punten en kwam uit op -9. Ook vonden de consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen duidelijk ongunstiger dan een maand eerder. Dit onderdeel van het consumentenvertrouwen verslechterde van -5 naar -13. Het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen maanden bleef onveranderd.

De kijk van consumenten op het economisch klimaat in de komende 12 maanden veranderde niet en bleef licht negatief. Het oordeel over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden verslechterde. De deelindicator economisch klimaat nam per saldo met 3 punten af en kwam uit op -17.

De economische factoren veranderen sneller dan de demografische. Het is niet zinvol om de huidige stand van zaken hier weer te geven. Voor informatie over de economische stand van zaken: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/macro-economie/nieuws/default.htm

 

 

Het CBS is ook actief op youtube. Kijk voor een filmpje over het consumentenvertrouwen op:

Een mooi overzicht van de economische situatie kan je zien op de conjunctuurklok van het CBS. Hierop kan je per onderdeel de ontwikkeling van de economie zien. Van producentenvertrouwen, orders, consumentenvertrouwen, consumptie, grote aankopen, productie, werkeloosheid tot faillissementen toe.

kijk hier voor de conjunctuurklok

 

Hoe werkt de conjunctuurklok?

Wat betekenen al deze maatschappelijke factoren voor je bedrijf?

Bedenk bij elke groep factoren of ze van invloed kunnen zijn op je bedrijf. De ontwikkelingen in de groepen zijn alleen relevant als ze een bedreiging of een kans vormen.

  • Heeft de bevolkingsopbouw die uit de demografische factoren naar voren komen invloed op je bedrijf? Kan je jouw doelgroep uitbreidden met de actieve oudere? Kan je het product toespitsen op de groeiende groep alleenstaanden?
  • Is het consumentenvertrouwen van positieve of negatieve invloed op je bedrijf? Sommige bedrijven groeien bij een slechte economie, zoals de goudopkopers of de discountwinkels. De fiets als een bezuinigingmaatregel in het gezin. Waar liggen jouw kansen. Moet je de strategie aanpassen?
  • Welke ontwikkelingen leven er in de maatschappij?
  • Ga je bedrijf mee met de digitale wereld?
  • Kan jij je onderscheidden in duurzame ontwikkelingen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Houd je aan de wet en regel zaken met betrekking tot internet.

 

De opkomst van de elektrische fiets is te verklaren door de vergrijzing ( waardoor meer ouderen langer kunnen fietsen) de slechte economische situatie ( als bezuiniging wordt vaker naar de fiets gegrepen) de aandacht voor het milieu ( ecologische factor) en het dichtslibben van de steden ( sociaal/culturele factor). Hierdoor zijn er kansen ontstaan voor de elektronische fiets.


20 Tips en E-boeken om

je website te verbeteren

Ontdek hoe jij je website kan verbeteren.

Vul je naam en emailadres in, dan ontvang je Gratis Eboeken en tips om geld te verdienen op internet.

Veel leesplezier en Succes!

 

“Maak meer winst op internet'” maakt alle stappen om Geld te verdienen op internet simpel.
De gids van beginner tot expert om Geld te verdienen op internet!
Wil jij Geld verdienen in crisistijd?
Vergroot je inkomen!


Maak Meer Winst op Internet
171 Pagina’s Informatie
5 gratis e-boeken extra
Niet goed geld terug!

Maak Meer Winst op Internet

Artikelen over het Ondernemingsplan:

Hoe maak ik een ondernemingsplan?
–Wat staat in een ondernemingsplan?
–Hoe stel ik een ondernemingsplan op?
–Hoe stel je de ondernemingsmissie op?
–Hoe stel ik doelstellingen en deeldoelstellingen op?
–Ondernemingswaarden
–Vragenlijst voor de ondernemer
–Ondernemingsvisies

 

De Analyse
De analyse van de maatschappij als geheel
–Demografische factoren
–Sociaal/Culturele factoren
–Technologische factoren
–Ecologische factoren
–Politiek/Juridische factoren
–Economische factoren
Analyse van de Markt
–Structuur
–Markt
–Relaties
–Financiën
–Verkorte analyse
Analyse van de Klant
–Waarom kopen klanten jouw producten?
–Hoe bepalen de klanten hun keuze?
–Hoe accepteert de klant jouw product?
Marktsegment
–Wie koopt er?
–Wat kopen zij?
–Waarom kopen zij?
–Hoe vind je jouw marktsegment?

 

Download Gratis E-boeken:

Hot Insider Secrets
Het geheim van Succes op Internet
Verandering gaat niet vanzelf

 

Contactgegevens

RU Curious?
Stierstraat 47x
318BK Dordrecht
Email: contact@rucurious.nl
KvK: 24488771