Ecologische analyse

Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, groen internet, people/planet/ profit zijn termen die aangeven dat bedrijven inspelen op de aandacht en belangstelling die er is voor de natuurlijke omgeving.

People planet profit

Dit is een term uit de jaren negentig waarmee aangegeven wordt dat ondernemers aandacht moeten hebben voor drie elementen:

 • People             Aandacht voor mensen. Binnen en buiten de onderneming
 • Planet             De gevolgen van de onderneming voor het leefmilieu
 • Profit              Winst

De combinatie van deze drie elementen moeten in balans zijn. Te veel winst mag niet ten nadele gaan van de mensen of het milieu. Andersom mag er ook niet te weinig winst gemaakt worden, omdat dan de onderneming in gevaar komt. Dit noemt men Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Deze vorm van ondernemen levert op lange termijn winst op voor ondernemers en maatschappij. Een belangrijke drijfveer is dat men kostenbewust wordt.

Andere motieven zijn:

 • Imagoverbetering
 • Motivatie van werknemers
 • Innovatie in nieuwe producten
 • Goed voor mens en milieu

In het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn een aantal trends te bespeuren.

 • Energie en CO2-uitstoot. De aandacht voor energie, energiebesparing en CO2-uitstoot is toegenomen. Duurzame energie en energiebesparing is populair bij ondernemers.
 • Duurzaam inkopen. De overheid speelt hierin een belangrijke rol.
 • Cradle to Cradle. Van wieg tot wieg. Hiermee wordt bedoeld dat afval volledig gerecycled kan worden. Het afval van het ene product is het voedsel voor het andere product of gaat zonder schadelijke gevolgen terug naar de natuur.
 • Samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Bedrijven gaan steeds meer samenwerken omdat de bedrijven hiervan de voordelen gaan zien. Op deze manier werken de bedrijven aan hun duurzaam imago. Maatschappelijke organisaties krijgen veel publiciteit voor hun activiteiten via de samenwerking.
 • Duurzaam internet. Een ontwikkeling is de opkomst van duurzaam internet. Voor het gebruik van internet zijn enorme hoeveelheden stroom nodig. Om dit te compenseren kan een internetgebruiker onder andere bomen laten planten. Te vergelijken met klimaatneutraal. Op de website wordt een logo geplaatst die aangeeft dat de beheerder van de website “groen”is.

duurzaam ondernemen wit

Gratis download van het rapport Winst en Waarden van het SER over duurzaam ondernemen (PDF 1,9 mb).


20 Tips en E-boeken om

je website te verbeteren

Ontdek hoe jij je website kan verbeteren.

Vul je naam en emailadres in, dan ontvang je Gratis Eboeken en tips om geld te verdienen op internet.

Veel leesplezier en Succes!

 

“Maak meer winst op internet'” maakt alle stappen om Geld te verdienen op internet simpel.
De gids van beginner tot expert om Geld te verdienen op internet!
Wil jij Geld verdienen in crisistijd?
Vergroot je inkomen!


Maak Meer Winst op Internet
171 Pagina’s Informatie
5 gratis e-boeken extra
Niet goed geld terug!

Maak Meer Winst op Internet

Artikelen over het Ondernemingsplan:

Hoe maak ik een ondernemingsplan?
–Wat staat in een ondernemingsplan?
–Hoe stel ik een ondernemingsplan op?
–Hoe stel je de ondernemingsmissie op?
–Hoe stel ik doelstellingen en deeldoelstellingen op?
–Ondernemingswaarden
–Vragenlijst voor de ondernemer
–Ondernemingsvisies

 

De Analyse
De analyse van de maatschappij als geheel
–Demografische factoren
–Sociaal/Culturele factoren
–Technologische factoren
–Ecologische factoren
–Politiek/Juridische factoren
–Economische factoren
Analyse van de Markt
–Structuur
–Markt
–Relaties
–Financiën
–Verkorte analyse
Analyse van de Klant
–Waarom kopen klanten jouw producten?
–Hoe bepalen de klanten hun keuze?
–Hoe accepteert de klant jouw product?
Marktsegment
–Wie koopt er?
–Wat kopen zij?
–Waarom kopen zij?
–Hoe vind je jouw marktsegment?

 

Download Gratis E-boeken:

Hot Insider Secrets
Het geheim van Succes op Internet
Verandering gaat niet vanzelf

 

Contactgegevens

RU Curious?
Stierstraat 47x
318BK Dordrecht
Email: contact@rucurious.nl
KvK: 24488771