Demografische analyse

De demografische factoren beschrijven de opbouw van de bevolking. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van het aantal inwoners, de gezinssamenstelling, leeftijd, geslacht, ras, geloof.

Bevolkingsontwikkeling.

In de afgelopen 50 jaar dacht men dat door trends als emancipatie en individualisering de omvang van de bevolking zou krimpen. De krimp bleef uit en de bevolkingsgroei nam zelf toe. Dit kwam doordat veel arbeidsmigranten in de jaren zestig en zeventig naar westerse landen kwamen. De tweede generatie zocht vaak een partner in het land van herkomst van hun ouders. Vanaf de jaren negentig kwamen de migranten uit oorlogssituaties die naar het westen vluchtte.

In 1950 telde Nederland tien miljoen inwoners. In 2009 is dat zestien miljoen. De voorspellingen voor de komende jaren lopen sterk uiteen. Het CBS houd een prognose aan van 17,3 miljoen inwoners in 2050.

De vergrijzing.

Onder vergrijzing verstaan we de groei van het aantal 65-plussers in de bevolking. Deze groei brengt zowel positieve als negatieve kanten met zich mee. Een negatieve kant is de financiële druk die het meebrengt om alle gepensioneerden te onderhouden. Een groeiende deel van de bevolking moet onderhouden worden door het werkende deel van de bevolking die krimpt. Het positieve is dat de levensverwachting sterk is gestegen. In 1950 werden mannen gemiddeld 70 jaar en vrouwen 73 jaar. In 2006 waren deze cijfers 78 respectievelijk 82 jaar en in 2050 verwacht men in het meest positieve scenario 82 jaar voor mannen en 85 jaar voor vrouwen.

Men verwacht in ieder geval een actieve ouderdom in de toekomst. Ouderen zijn mobieler, hebben een goede financiële situatie en staan actief in het leven.

Het aantal huishoudens.

Meer mensen betekend ook meer huishoudens. Tijdens je leven wissel je een aantal malen van hoedanigheid. Van kind, alleen wonen, samenwonen, éénouderschap tot in een zorgcentrum wonen.

50 jaar geleden was de gebruikelijke gang dat een kind het ouderlijk huis verliet om te trouwen, kinderen kreeg en bij de partner bleef tot de dood.

In dit patroon is de laatste 50 jaar verandering gekomen. Kinderen gaan vaak eerst alleen wonen, studeren of samenwonen. Trouwen en kinderen krijgen is niet meer vanzelfsprekend.

Het alleen wonen en het aantal echtscheidingen ( nu 1 op 3 tegen 1 op 10 in de jaren vijftig) heeft het aantal huishoudens in Nederland enorm doen toenemen. In 1960 waren er 3 miljoen huishoudens. In 2008 telde ons land 7,2 huishoudens.

De grootte van de huishoudens.

Door de individualisering is de omvang van de huishoudens afgenomen. In vijftig jaar is die gedaald van 3,6 naar 2,3 personen gemiddeld per huishouding. Op de huizenmarkt is hierdoor steeds meer behoefte aan kleine woningen of appartementen.

De economie is ook van invloed op de gezinsgrootte. In economisch slechte tijden gaat men eerder samenwonen om de kosten te kunnen delen.

Tot 2030 wordt een sterke stijging van het aantal alleenstaanden verwacht. Door de financiële onafhankelijkheid tussen de man en de vrouw is in het geval van een slechte relatie dit geen reden meer om bij elkaar te blijven. Hierdoor zou het aantal echtscheidingen nog meer toenemen.

Allochtonen en autochtonen.

In 1970 bedroeg het aantal allochtonen 1,2 miljoen; tegenwoordig zijn dat er ca. 3 miljoen. De groep niet westerse allochtonen bestaat uit Turken en Marokkanen ( ca. 500 duizend), Surinamers en Antillianen (ca. 500 duizend) en overigen (ca 650 duizend). In totaal 1,6 miljoen.

De aantal westerse allochtonen is ca. 1,5 miljoen en bestaat uit zowel mensen die arbeidsintensieve banen zoeken (Oost-Europeanen) als banen in het management ( US en Japan).

De samenstelling van de groep allochtonen is van invloed op de sociaal-culturele ontwikkeling van Nederland.

Huishoudens en internet.

In 2002 bedroeg het aantal huishoudens dat beschikt over een internetaansluiting nog maar 15 procent. Dat is in 2008 gegroeid tot 86 procent van het totaal aantal huishoudens. Van deze groep heeft 75 procent een snelle internetverbinding (breedband).

Tussen 2005 en 2008 verdubbelde het aantal internetgebruikers dat via internet naar radio luistert of tv kijkt. Het aantal internetters dat nieuws uit kranten en bladen leest nam van 1 op  3 toe tot bijna 1 op 2. 75 procent regelt zijn bankzaken via internet; een toenamen ten opzichte van 2005 van 15 procent. Tweederde geeft aan weleens inkopen te doen op het internet. Van 2002 tot 2008 nam dit aantal per jaar met 5 procent toe.

Een laptop met toegang tot internet is steeds vaker in huis aanwezig. Deze vervangt de desktopcomputer.  Mobiel internetgebruik neemt steeds meer toe.

Wat betekent dit voor je bedrijf?

  • Het aantal mensen in Nederland neemt toe.
  • Er komen steeds meer en kleinere huishoudens.
  • Men verwacht in ieder geval een actieve ouderdom in de toekomst. Ouderen zijn mobieler, hebben een goede financiële situatie en staan actief in het leven.
  • De samenstelling van de groep allochtonen is van invloed op de sociaal-culturele ontwikkeling van Nederland.
  • Het gebruik van internet is gemeengoed geworden en ontwikkeld zich op meerdere verschillende gebieden. Een laptop met toegang tot internet is steeds vaker in huis aanwezig. Deze vervangt de desktopcomputer.  Mobiel internetgebruik neemt steeds meer toe.

Dit zijn een aantal oppervlakkige conclusies die je kunt trekken. Heb je een bedrijf dat zich richt op de woningmarkt (meer en kleinere huishoudens) op vrijetijdsbesteding (meer actieve ouderen) computergebruik (laptop ipv desktop) websiteontwikkeling (mobiel internet) dan kan je met deze ontwikkelingen rekening houden en/of eventuele plannen bedenken waar een ander (nog) niet aan gedacht heeft.

Informatie

Deze ontwikkelingen worden in Nederland onderzocht door het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut en ook het Centraal Bureau voor Statistiek. Het CBS publiceert elk kwartaal een periodiek over bevolkingstrends. Kijk voor informatie op: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/piramide-fx.htm


20 Tips en E-boeken om

je website te verbeteren

Ontdek hoe jij je website kan verbeteren.

Vul je naam en emailadres in, dan ontvang je Gratis Eboeken en tips om geld te verdienen op internet.

Veel leesplezier en Succes!

 

“Maak meer winst op internet'” maakt alle stappen om Geld te verdienen op internet simpel.
De gids van beginner tot expert om Geld te verdienen op internet!
Wil jij Geld verdienen in crisistijd?
Vergroot je inkomen!


Maak Meer Winst op Internet
171 Pagina’s Informatie
5 gratis e-boeken extra
Niet goed geld terug!

Maak Meer Winst op Internet

Artikelen over het Ondernemingsplan:

Hoe maak ik een ondernemingsplan?
–Wat staat in een ondernemingsplan?
–Hoe stel ik een ondernemingsplan op?
–Hoe stel je de ondernemingsmissie op?
–Hoe stel ik doelstellingen en deeldoelstellingen op?
–Ondernemingswaarden
–Vragenlijst voor de ondernemer
–Ondernemingsvisies

 

De Analyse
De analyse van de maatschappij als geheel
–Demografische factoren
–Sociaal/Culturele factoren
–Technologische factoren
–Ecologische factoren
–Politiek/Juridische factoren
–Economische factoren
Analyse van de Markt
–Structuur
–Markt
–Relaties
–Financiën
–Verkorte analyse
Analyse van de Klant
–Waarom kopen klanten jouw producten?
–Hoe bepalen de klanten hun keuze?
–Hoe accepteert de klant jouw product?
Marktsegment
–Wie koopt er?
–Wat kopen zij?
–Waarom kopen zij?
–Hoe vind je jouw marktsegment?

 

Download Gratis E-boeken:

Hot Insider Secrets
Het geheim van Succes op Internet
Verandering gaat niet vanzelf

 

Contactgegevens

RU Curious?
Stierstraat 47x
318BK Dordrecht
Email: contact@rucurious.nl
KvK: 24488771