De Analyse


Het opstellen van een ondernemingsplan begint met de analyse. De kwaliteit van een ondernemingsplan wordt uiteindelijk bepaald door de analyse en de veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen. Door de externe analyse bepaal je de  kansen en bedreigingen voor de onderneming en door de interne analyse bepaal je de sterke en zwakke punten van de onderneming. Met deze vier waarden kunnen dan de mogelijkheden in kaart worden gebracht door de SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) methode.

De externe analyse:

De Maatschappij. De externe analyse kunnen we onderverdelen in ten eerste een analyse van de maatschappij als geheel. Hierop kan het bedrijf geen invloed op uitoefenen, maar oefent wel invloed uit op het bedrijf.  In de analyse wordt de maatschappij in zes onderdelen nader bekeken. De analyse van de maatschappij.

De Branche. Ten tweede een analyse van de branche omgeving. De ontwikkelingen in de branche omgeving staan dichter bij de onderneming en het bedrijf kan hier enige invloed op uitoefenen. In deze analyse worden de verschillende facetten van de branche bekeken, zoals de markt in de vorm van nieuwe toetreders en alternatieven. De structuur door middel van de intree en exit drempels en de concurrentiestrijd. De financiële kant en de relaties zoals leveranciers, distributeurs, klanten en concurrenten. De laatste twee groepen worden apart bekeken. De analyse van de markt.

De Klant. Een belangrijk deel van je planning heeft te maken met het zorgvuldig kijken naar je klanten. Als je een goede inschatting kan maken van je klanten dan is dat uiteindelijk bepalend voor je succes.  Heb je een betere kijk op je klanten dan kan je ze meer bieden dan je concurrenten. De analyse van je klant.

Klanten in groepen indelen – marktsegmenten. Als je goed naar je (potentiële) klanten kijkt, dan hebben veel van je klanten iets gemeen. Hierdoor kan je jouw klanten in groepen onderverdelen.  Door de marketing en planning van je onderneming af te stemmen op deze groepen kan je veel efficiënter en effectiever werken. Bepaal je Marktsegment.

De interne analyse

In de interne analyse wordt een spiegel voor gehouden en zal je een eerlijk oordeel moeten vellen over wat je ziet. Probeer te bepalen waar je sterke punten liggen en waar je zwakke. Welke aspecten kan je het best gebruiken om succesvol te zijn?

SWOT

Strength, Weakness, Opportunities, Threats. Sterkte, zwakte, mogelijkheden en bedreigingen worden in een schema weergegeven en bepalen mede je succes. Dit laatste onderdeel van de analyse wordt apart  bekeken.


20 Tips en E-boeken om

je website te verbeteren

Ontdek hoe jij je website kan verbeteren.

Vul je naam en emailadres in, dan ontvang je Gratis Eboeken en tips om geld te verdienen op internet.

Veel leesplezier en Succes!

 

“Maak meer winst op internet'” maakt alle stappen om Geld te verdienen op internet simpel.
De gids van beginner tot expert om Geld te verdienen op internet!
Wil jij Geld verdienen in crisistijd?
Vergroot je inkomen!


Maak Meer Winst op Internet
171 Pagina’s Informatie
5 gratis e-boeken extra
Niet goed geld terug!

Maak Meer Winst op Internet

Artikelen over het Ondernemingsplan:

Hoe maak ik een ondernemingsplan?
–Wat staat in een ondernemingsplan?
–Hoe stel ik een ondernemingsplan op?
–Hoe stel je de ondernemingsmissie op?
–Hoe stel ik doelstellingen en deeldoelstellingen op?
–Ondernemingswaarden
–Vragenlijst voor de ondernemer
–Ondernemingsvisies

 

De Analyse
De analyse van de maatschappij als geheel
–Demografische factoren
–Sociaal/Culturele factoren
–Technologische factoren
–Ecologische factoren
–Politiek/Juridische factoren
–Economische factoren
Analyse van de Markt
–Structuur
–Markt
–Relaties
–Financiën
–Verkorte analyse
Analyse van de Klant
–Waarom kopen klanten jouw producten?
–Hoe bepalen de klanten hun keuze?
–Hoe accepteert de klant jouw product?
Marktsegment
–Wie koopt er?
–Wat kopen zij?
–Waarom kopen zij?
–Hoe vind je jouw marktsegment?

 

Download Gratis E-boeken:

Hot Insider Secrets
Het geheim van Succes op Internet
Verandering gaat niet vanzelf

 

Contactgegevens

RU Curious?
Stierstraat 47x
318BK Dordrecht
Email: contact@rucurious.nl
KvK: 24488771