Het ondernemingsplan begint met de analyse

Het opstellen van een ondernemingsplan begint met de analyse. De kwaliteit van een ondernemingsplan wordt uiteindelijk bepaald door de analyse en de veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen. Door de externe analyse bepaal je de  kansen en bedreigingen voor de onderneming.

De externe analyse bestaat uit een analyse van de maatschappij en een analyse van de branche.

Op de ontwikkelingen in de maatschappij kan het bedrijf geen invloed uitoefenen, maar de ontwikkelingen in de maatschappij oefenen wel invloed uit op het bedrijf.  In de analyse wordt de maatschappij in zes onderdelen nader bekeken.

Deze analyse geeft de ontwikkelingen in ons land op:

1.      Demografische-

2.      Economisch-

3.      Sociaal/Cultureel-

4.      Techologisch-

5.      Ecologisch-

6.      Politiek gebied.

Het doel van de analyse is om de bedreigingen en kansen van het bedrijf te bepalen. Je bent vooral op zoek naar kansen waar andere bedrijven nog niet op ingespeeld hebben. Maar ook wil je jouw bedrijf wapenen tegen eventuele bedreigingen die de ontwikkelingen in de maatschappij kunnen vormen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Lees voor uitgebreide informatie over de analyse van de maatschappij op: http://www.rucurious.nl/het-ondernemingsplan/analyse/maatschappij/

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

, , , , ,

No comments yet.

Geef een reactie