Archive | ondernemen RSS feed for this section

Directe Concurrenten

Wat is de waarde van directe concurrenten? De waarde van directe concurrenten vraag je jezelf af?? Ze zitten mij dwars en stelen mijn klanten. Hebben directe concurrenten dan waarde voor mij? De reden dat wij concurrenten vervelend vinden is omdat ze ons dwingen actief en alert te zijn. Hoe meer je af weet van je […]

Read full story Comments { 0 }

Hoe vind je jouw marktsegment?

Hoe vind je jouw marktsegment? Een marktsegment is alleen bruikbaar als het je in staat stelt je klanten een meerwaarde te bieden en waarmee jij een interessante winstmarge kan bereiken. Om een marktsegment aan te kunnen spreken moet het segment Overzichtelijk zijn Te onderscheiden zijn Bereikbaar zijn Overzichtelijk Je moet een balans vinden tussen te […]

Read full story Comments { 0 }

Weet wie je klanten zijn.

De Klant. Een belangrijk deel van je planning heeft te maken met het zorgvuldig kijken naar je klanten. Als je een goede inschatting kan maken van je klanten dan is dat uiteindelijk bepalend voor je succes.  Heb je een betere kijk op je klanten dan kan je ze meer bieden dan je concurrenten.

Read full story Comments { 0 }

Een kans voor ondernemers

Jonge ondernemers zijn hot. Waar komt die ondernemersdrive van jongeren vandaan? Er is een kans voor ondernemers de komende jaren. 10 jaar geleden was er bijna geen jonge ondernemer te vinden.  Nu staan er 150.000 jonge ondernemers ingeschreven bij de kamer van koophandel. Zij vullen het gat op dat de laatste 10 jaar is gevallen.

Read full story Comments { 0 }

Analyse van de branche

Wil je een basis voor succes leggen, dan is het belangrijk te weten wat je te wachten staat, zodat je kan reageren op bedreigingen of mogelijkheden voor je onderneming. Onderzoek wat  je nodig hebt om succesvol te zijn en bereid je voor op mogelijkheden en risico’s die op je onderweg tegenkomt.

Read full story Comments { 0 }

Het ondernemingsplan begint met de analyse

Het opstellen van een ondernemingsplan begint met de analyse. De kwaliteit van een ondernemingsplan wordt uiteindelijk bepaald door de analyse en de veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen. Door de externe analyse bepaal je de  kansen en bedreigingen voor de onderneming.

Read full story Comments { 0 }

Winst is goed

Het is niet saai om over verdienmodellen na te denken Met creativiteit kun je de verschillende verdienmodellen zo uit je mouw schudden.

Read full story Comments { 1 }

Hoe bepaal je de richting van je onderneming?

ondernemingswaarden Zelfs een eenmanszaak heeft baat bij het opstellen van ondernemingswaarden, omdat het richting geeft bij moeilijke beslissingen. Ook al moet je die alleen maken. Je kan gaande weg ontdekken welke principes je hebt of al aanwezig zijn. Deze laten zien welke ondernemingswaarden je kan formuleren en hoe jij de visie van de onderneming kan […]

Read full story Comments { 0 }

Verhoog je effectiviteit en efficiëntie

Het ondernemingsplan is niet iets waar een ondernemer van op het puntje van zijn stoel gaat zitten. Toch is het belangrijk om je richting en je route te bepalen. Je effectiviteit en efficiëntie te optimaliseren of om derden geïnteresseerd te maken voor jouw onderneming.

Read full story Comments { 0 }
QR code

Het einde van de oude streepjescode?

Steeds vaker ziet men kleine zwart wit gekleurde vierkantjes op producten en gebouwen staan. Wat zijn deze geheimzinnige vierkantjes en wat kan men er mee? Iedereen is bekend met de streepjescode. In elke supermarkt wordt deze streepjescode door de caissière gescand waarna er kan worden afgerekend. De QR-code, een afkorting van Quick Response Code, is […]

Read full story Comments { 0 }